Hvilke børn kan profitere af ergoterapeutisk behandling?

Børn uden diagnose:

 • Sensorisk Bearbejdnings Forstyrrelser
 • Spisevanskeligheder
 • Adopterede
 • Anbragte børn/unge
 • Urolige og ukoncentrerede

Se under fanerne:

Sensorisk Baseret Modulations Forstyrrelser, Sensorisk Baserede Motoriske Forstyrrelser, og Sensorisk Diskriminerende Forstyrrelser.

Børn med diagnoser under ICD – 10:

 • For tidligt fødte(P07.1 – P07.4)
 • Autismespektret: Infantil Autisme, Aspergers syndrom, Atypisk Autisme og Rhett Syndrom(F.84.0 – F84.5)
 • Opmærksomhedsforstyrrelser:

– ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder – Opmærksomheds Forstyrrelse + Hyperaktivitet).

– ADD (Attention Deficit Disorder – Opmærksomhedsforstyrrelse minus Hyperaktivitet = De stille børn med opmærksomhedsforstyrrelse)(F.90.0)

 • Cerebral Parese(G80.0 – G80.9)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) (F.82) eller Dyspraksi.
 • Mental retarderede også kaldet Psykisk udviklingshæmmede eller vidtgående psykisk handicap(F70 – 79) (Herunder diverse syndromer, blandt andet Downs Sydrom og Fragilt X).

Børn med ovennævnte diagnoser, har som oftest Sensorisk Bearbejdnings Forstyrrelser udover deres diagnose/r.

Send en besked

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99

ergo@loneolsen.dk