Litteratur på Dansk om Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser:

Ayres, Jean A.
Sanseintegration hos børn
Forlag: Hans Reitzel 2007 – 2. udgave.
ISBN 978-87-412-5044-1

Gammeltoft, Birgitte Christensen.
Sanseintegration hos voksne – En praksisbeskrivelse.
Forlag: Købes hos Birgitte over nettet:
Birgitte Christensens Gammeltofts website

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Litteratur til børn og forældre om Sensoriske Bearbejdnings Forstyrrelser:

Teichert, Kirsten (børneergoterapeut)
Sansebørn og Sansetroldene – en gør det selv bog for børn og voksne
Forlag: Hedeskov
ISBN 978-877-271-0686

Teichert, Kirsten (børneergoterapeut)
Mugge og Sansetroldene – et eventyr fyldt med sjove sanselege.
Forlag: Hedeskov – 2011
ISBN 978-877-271-0686

Borén, Sloth Rosita
Friske æblekinder og troldeskjul – Naturleg og bevægelse for børn 3 – 7 år.
Forlag: Frydenlund – 2011
ISBN 978-877-887-7673

Tóroddsdóttir, Tóra
Klodsmajorer og Englebørn
Forlag: Borgen
ISBN 978-872-1017-231

O´Sullivan, Noreen Krogsgaard
I’ll Tell You Why… I Can’t Wear Those Clothes (På engelsk – letlæselig).
www.booksandcompany.dk

Steiner, Hartley
This is Gabriel Making Sense of School: A Book About Sensory Processing Disorder
http://www.amazon.com/This-Gabriel-Making-Sense-School/dp/1426927770/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1301423174&sr=1-1

Roth-Fish, Maria
Sensitive Sam: Sam’s Sensory Adventure Has a Happy Ending
http://www.amazon.com/Sensitive-Sam-Sensory-Adventure-Ending/dp/1932565868/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1301423138&sr=1-1

Engelsksproget litteratur om Sanse Bearbejdnings forstyrrelser (SBF)/Sensory Processing Disorder (SPD).

Dunn, Winnie.
Living sensationally.
Forlag: Jessica Kingsley Publishers.
ISBN 978 1 84310 871 9

Kranowitz, Stock Carol
The out of Sync child – Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder
Forlag: The Penguin group – 1998
ISBN 0-399-52286-3

Kranowitz, Stock Carol
The out of Sync child Has Fun – Activities for Kids with Sensory Integration Dysfunction
Forlag: The Berkley Publishing group – 2003
ISBN 0-399-52843-I

Miller, Lucy Jane
Sensational Kids – Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD).
Forlag: Perigee – Penguin Group. 2006
ISBN 978-0-399-53307-5

Bialer, Doretit and Miller, Lucy Jane

No Longer A Secret – Unique Common Sense Strategies for Children with Sensory or Motor Challenges.
Forlag: Sensory World
ISBN: 9781935567295

Links til amerikanske hjemmesider:

Behandlingsform af Sanse Bearbejdnings Forstyrrelser via lytteterapi og ergoterapi, Denver, CO, USA – bla. Kate og Ron Minson: www.integratedlistening.com

Ergoterapeutisk klinik og forskningscenter i Denver, CO, USA – bla. Lucy Miller:
www.starcenter.us

Ergoterapeutisk klinik i Watertown, MA, USA –bla. Teresa May Benson: www.otawatertown.com/

Ergoterapeutisk klinik i USA – bla. Diana A. Henry www.ateachabout.com

Educator, Ida Zelaya, Baltimore, MD; USA giver masser af ideer til SPD: www.sensorystreet.com

Link til Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område.

IDRÆTSKLUBBER og sportstilbud FOR BØRN/UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV: http://www.dhif.dk/document/default.asp?documentID=338&id=816

Litteratur og links om børn og ADHD

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Freltofte, Susanne
Hvordan slipper DAMP’en ud? – Dysfunktioner og neuropædagogik ved forskellige typer DAMP (ADHD).
Forlag: Borgen – 1. udgave – 1997
ISBN 978-87-21-00624-2

Gerdes, Lotte
Barn i bevægelse – Om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP
Forlag: Dokumentas – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-91345-61-6

Green, Ross W.
Det eksplosive barn – En ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible.
Forlag: Pressto – 4. Udgave – 2010
ISBN 978-87-90333-34-8

Green, Ross W.
Fortabt i skolen – Hvorfor det er så svært at hjælpe børn med adfærdsmæssige udfordringer, og hvordan vi kan gøre noget ved problemet.
Forlag: Pressto – 1. Udgave – 2009
ISBN 978-87-90333-27-0

Hansen, Mogens.
Børn og opmærksomhed.
Forlag: Gyldendal – 1. Udgave – 2002
ISBN 978-87-00477-766

Ellneby, Ylva.
Om børn og stress – og hvad vi kan gøre ved det.
Forlag: Hans Reitzel – 1. Udgave – 2000
ISBN 978-87-41226-255

ADHD – foreningen: www.adhd.dk/

Danske Handicaporganisationer DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger – det gør den relevante medlemsorganisation. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet: www.handicap.dk/

Litteratur og links om børn og Autisme:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Clerq, de Hilde
Mor, er det et menneske eller et dyr?
Forlag: Videnscenter for Autisme – 1. Udgave 2005
Ives, Martine

Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan vil det påvirke mig?
Forlag: Videnscenter for Autisme
ISBN 87-90479-49-1

Grandin, Temple
Jeg er autist – en usædvanlig kvindes usædvanlige historie.
Forlag: Valby Borgen 1. Udgave
ISBN 87-418-6728-9

Autismeforeningen: http://www.autismeforening.dk/

Privat firma for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse: www.centerforautisme.dk/default.aspx?aid=2

Socialstyrelsen – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri: www.autisme.dk

Bøger, hjælpemidler til ASF, spil etc.: www.autismeforlaget.dk

Jessica Kingsley Publisher, der bliver betragtet som det førende forlag indenfor autisme og Asperger Syndrom: www.jkp.com

Amr. Website om kurser, bøger og CD’er: www.fhautism.com

Litteratur og links om børn med Cerebral Parese:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Center for forskning og behandling af børn/unge, Charlottenlund, Danmark: www.elsasscenter.dk

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Litteratur og links om børn med DCD og dyspraksi:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Kirby, Amanda
Dyspraxia: Developmental Co-ordination Disorder
Forlag: David Fulton – 1. Udgave – 1999
ISBN: 978-02-85635-12-8

Kirby, Amanda
Dyspraxia: The Hidden Handicap
Forlag: David Fulton – 1. Udgave – 1999
ISBN: 0-285-63512-3

Kirby, Amanda and Drew, Sharon
Guide to Dyspraxia and Developmental Co-ordination Disorders
Forlag: David Fulton – 2003
ISBN 978-18-53469-13-8

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Dyspraksiforeningen, Danmark: www.dyspraksi.dk

Handwriting without Tears – Til forældre og ergoterapeuter: www.hwtears.com/hwt

Litteratur og links om præmature børn:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Zeij, Kasper
Er man stadig for tidligt født – selvom man er voksen…?
Forlag: UIFA – 1. udgave 2001

Støtteforening til forældre med for tidligt fødte børn: www.praematur.dk

Landsforeningen præmatures vilkår: www.mindste.dk

Tværfagligt center for præmature: www.rafaelcenteret.dk

Litteratur og links om neuroaffektiv udvikling:

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Hart, Susan.
Hjerne, samhørighed, personlighed – introduktion til neuroaffektiv udvikling
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-41202-372

Hart, Susan.
Betydningen af samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2006
ISBN 978-87-41250-113

Hart, Susan.
Fra interaktion til relation – Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy.
Forlag: Hans Reitzels – 1. Udgave – 2008
ISBN 978-87-41252-117

Susan Harts web site: www.neuroaffect.dk

Litteratur om børns udvikling, leg og læring.

Ahlmann, Lise
Bevægelse og Udvikling
Forlag: Hans Reitzels – 5. Udgave – 2008
ISBN 978-87-412-5254-4

Gjesing, Gudrun, Tine Ørskov Dall.
Matematik i skolens uderum – sådan!
Forlag: Dafolo – 1. Udgave
ISBN 978- 87-728-1454-4

Gjesing, Gudrun, Ruth Nedergaard Ørnsholt og Marianne Alsgård Pachai.
Den daglige dosis i skolegården – sådan!
Forlag: Kroghs – 1. Udgave – 2007
ISBN 978-87-624-0902-6
Levine, Melvin.
Børn med alle slags hjerner – Alle kan lære.
Forlag: Dansk psykologisk forlag – 1. Udgave – 2000
ISBN 978-87-7706-274-2

Paarup, Lotte
Leg med din baby – 1 – 8 år
Forlag: Politikens – 2. Udgave – 2006
ISBN 978-87-567-8537-2

Wegloop, Vainer Mette og Spliid, Lone
Leg med din baby – 0 – 12 måneder
Forlag: Politikens – 2. Udgave – 2006
ISBN 978-87-567-8334-7

Engelsk litteratur om leg, udvikling og læring.

Brown, Stuart
PLAY – How it Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul.
Forlag: Avery – Penguin Group – 1. Udgave – 2010
ISBN 978-1-58333-333-4

Hør Stuart Brown: http://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital.html

Læs artikel om ergoterapeut, Anita Bundys aktiviteter i Australien: http://www.smh.com.au/lifestyle/diet-and-fitness/topsyturvy-thinking-keeps-creativity-out-of-the-playground-20091027-hj2o.html

Litteratur om NEUROPLASTICITET.

Doidge, Norman
The Brain that Changes ITSELF
Forlag: Viking – Penguin Group – 2015
ISBN: 978-0-670-02550-3

Doidge, Norman
The Brains’s Way of healing
Forlag: Viking – Penguin Group – 2007
ISBN: 978-0-670-03830-5

Litteratur om DEN POLYVAGALE TEORI:
Porges, Stephen W.

The Pocket Guide to THE POLYVAGAL THEORY
The Transformative Power of Feeling Safe
Forlag: W. W. Norton & Company, Inc.
ISBN: 978 – 0- 393-70787-8 (pbk.)

Ergoterapi faglig litteratur.

Andersen, Mette; Hass, Ina; Lauritzen, Gertrud, Quist; Schmidt, Ruth Norling.
Ergoterapi og Børn – Udvikling gennem aktivitet
Forlag: FADL’s. – 2. Udgave – 2010
ISBN 978-87-62808-676

Kiens, Bente; Kliim-Due, Mette; Nielsen, Jens Bo, Rasmussen, Betina; Bilde, Peder Espen.
Food for Brains
Forlag: Helena Elsass Center – 2009
ISBN 978-87-92155-01-6

Norsk:

Bogdashina, Olga
Persepsjon hos Personer med Autisme og Asperger-syndrom – Ulike Sensoriske Erfaringer – Ulike Perceptuelle Verdener
Forlag: SPISS – www.spiss.no
ISBN 978-82-997491-8-3

Åldstedt, Lillian
Ergoterapi for barn med Cerebral Parese – Med fokus på mestring og deltagelse.
Forlag: Communicatio – 2006
ISBN – 978-82-92400-25-8

Engelsk:

Bundy, Anita, Lane, Shelly, Murray, Elizabeth.
Sensory Integration Theory & Practice
Forlag: F.A. Davis – 2. Udgave – 2002
ISBN 978-0803605459

Dunn, Winnie
Best Practice Occupational Therapy – In community Service with Children and Families.
Forlag: SLACK Incorporated – 2000
ISBN 1-55642-456-6

Udenlandske ergoterapifaglige links:

Forskning og kurser i SPD for forældre og professionelle, Denver, CO, USA – bla. Lucy Miller: https://www.spdstar.org/

Forskning og kurser i SPD for forældre og professionelle, Watertown, MA, USA: www.thespiralfoundation.org

The Alert Program: www.alertprogram.com

Center for forskning og uddannelse til forældre og professionelle, Hamilton, Ontario, Canada: www.canchild.ca/en

Pædiatriske ergoterapeutisk tips fra Anne Zachry, Memphis, TN, USA: http://drzachryspedsottips.blogspot.com/

Ergoterapeutisk klinik i East Amherst, N.Y, USA: www.abctherapeutics.com

Tonsvis af ideer til leg og behandling: http://pinterest.com/pin/110638100/

Kurser, legetøj, uddannelse og musik etc.: www.sensoryworld.com

The S.O.S. Sequential Oral Sensory Approach to Feeding:

https://www.spdstar.org/basic/feeding-therapy

Handwriting without Tears – Til forældre og ergoterapeuter: www.hwtears.com/

Send en besked

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99

ergo@loneolsen.dk