Priser og vilkår for Ergoterapeutiske ydelser

Konsulenthonoraret udgør pr. 1. august 2019 Kr. 750,- pr. time for samtaler med forældre, undersøgelse, opgørelse af undersøgelser, rapportskrivning, rådgivning, vejledning, mødevirksomhed og kontakt til samarbejdspartnere.

Honorar for undersøgelse og behandling faktureres med kr. 750,00 for en session, som varer ca.. 45 – 50 minutter.

Transport tur/retur fra møder, undersøgelse etc. faktureres med statens høje takst pr. kilometer. 2019 pris er kr. 3,56

Køretid til ovennævnte bliver faktureret med kr. 375,- for en times kørsel.

Vejledning per telefon eller per mail faktureres for hvert påbegyndt kvarter med kr. 750,00 per time.

Leje af udstyr til lyttebehandlingsmetoden Integrated Listening System udgør kr. 1.600,- for 4 en ugers periode.

For det meste er programmerne på enten 8 eller 12 uger, men kan vare længere, hvis barnet ikke tolererer at lytte 1 time fem gange ugentligt.

Leje af udstyr til Safe and Sound Protocol (SSP) udgør kr. 4.000,-. Prisen dækker møde hvor du vil modtage instruktion til SSP, vejledning og supervision i forløbets fem dage samt evaluering af effekt.

Ved behandlingsmetoden SOS vil der være udgifter forbundet til mad og drikke til terapimåltiderne. Udgiftens størrelse er varierende – Det afhænger af, hvad terapimåltidet kommer til at bestå af.

Ved eventuelle afbud bedes du aflyse på tlf. nr. 51 72 44 99 senest kl. 7:30 den pågældende dag, hvor behandlingen skal finde sted. Hvis afbuddet sker efter kl. 7:30, vil du blive opkrævet for en behandling. Hvis jeg ikke har fået besked og kører til behandlingsstedet, vil der ligeledes blive opkrævet for transport og kørselstid. Hvis aftalen fx er kl. 8:00, og jeg har en transporttid på fx 45 minutter, skal aflysningen foregå tidligere, ellers vil du blive opkrævet for en behandling, transport og kørselstid.

Det er muligt at søge barnets sagsbehandler om bevilling af ergoterapi, og nogle private sygeforsikringer dækker udredning og træningsforløb af ergoterapi – Se under fanen: Skal jeg selv betale – Love og Paragraffer?

Fakturaer bliver udsendt i slutningen af måneden medmindre andet er aftalt.

Priserne er gældende til 31. december 2019.

Send en besked

Kontakt oplysninger:

Privatpraktiserende Ergoterapeut
Lone Olsen
Bjarkesvej 6, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil: 51 72 44 99

ergo@loneolsen.dk